Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2014

heroinchic
Reposted fromstrofa strofa viadusz dusz

July 12 2014

heroinchic
9017 77f2

July 09 2014

heroinchic
heroinchic
Reposted frommayamar mayamar viaDontKillMe DontKillMe
heroinchic
Reposted fromMaDeeWorrld MaDeeWorrld vianezavisan nezavisan
heroinchic
9654 19b9 500
Reposted fromdrina drina viaamfibijne amfibijne
heroinchic
heroinchic
6006 5962
Reposted fromretaliate retaliate viadusz dusz

February 25 2014

heroinchic
Reposted frommadeliine madeliine vianezavisan nezavisan
heroinchic
Reposted fromnictuniema nictuniema viasamozatrucie samozatrucie

February 18 2014

heroinchic
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
heroinchic
Reposted frompastelina pastelina viasamozatrucie samozatrucie
heroinchic
Reposted fromlittle-things little-things viaboli boli

December 26 2013

heroinchic
Reposted fromcats cats viaDontKillMe DontKillMe

November 11 2013

5980 9e64 500
Reposted fromdeviate deviate viapuella13 puella13
heroinchic
Zanim uchwycisz się czegoś innego, wypuść to, co trzymasz.
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
heroinchic
Jest 7 miliardów ludzi na tej planecie, których nie spotkałam,
i 195 krajów, których nie odwiedziłam.
Ciągle tkwię jednak w tym niewielkim mieście,
będąc zmuszoną do podejmowania decyzji o mojej przyszłości,
kiedy ledwo wiem, kim jestem 
http://majortvjunkie.com/
Reposted fromflesz flesz vianezavisan nezavisan
heroinchic
Chcesz wejść do mojego życia? Drzwi są otwarte. Chcesz wyjść? Również są otwarte. Tylko mała prośba... Nie stój w progu, bo blokujesz przejście innym.

 - znalezione
Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt vianezavisan nezavisan
heroinchic
Wódka była romantyczna. Trzeźwość to okrutny flow.
— Marek Dyjak
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viaduuuli duuuli
heroinchic
Próbowałem usnąć, ale bez skutku. Nie można spać, gdy człowiek pełen jest uczuć, których nie da się wypowiedzieć słowami.
— Haruki Murakami
Reposted fromtypromantykaq typromantykaq viaduuuli duuuli
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl